Sakhi Aajno Lhavo Lijiye Lyrics in Gujarati ~ Gujaratitracks.com - Alviramir

Sakhi Aajno Lhavo Lijiye Lyrics in Gujarati ~ Gujaratitracks.com

 

Sakhi Aajno Lhavo Lijiye Lyrics in Gujarati

| સખી આજનો લહાવો લીજીએ લિરિક્સ |

 

સખી આજનો લહાવો લીજીએ રે,
કાલે કોણે દીઠી છે  
સખી આજનો લહાવો લીજીએ રે,
કાલે કોને દીઠી છે
 
ફૂલની ગાદી ને ફૂલના તકિયા૨ -2
ફૂલના બીછાના બિછાવીએ રે,
કાલે કોણે દીઠી છે
સખી આજનો લહાવો લીજીએ….
 
સોનાના પારણાને રેશમની દોરી -2
હરખે શ્રીનાથજી જુલાવિએ રે,
કાલે કોણે દીઠી છે
સખી આજનો લહાવો લીજીએ….
 
સોનાના સોગઠા ને રેશમની ચોપાટ -2
હીરલના પાસા ઢળાવીયે રે,
કાલે કોણે દીઠી છે
સખી આજનો લહાવો લીજીએ….
 
વાણીના મેહુલાને આનંદની હેલી -2
સુખને સરવડે ભીંજાઈ રે,
કાલે કોણે દીઠી છે
સખી આજનો લહાવો લીજીએ…

 શ્રી વલ્લભના સ્વામી પ્રભુ રસિક શિરોમણિ -2
લળી લળી મુખડાં નિહાળીએ  રે,
કાલે કોણે દીઠી છે
સખી આજનો લહાવો લીજીએ… 


Source link

Leave a Comment